Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (art. 41 ust 4 ustawy).


Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (wzór nr W1)

Załączniki:
  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (wzór nr W2)
  2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danym robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7. (wzór nr W3)
  3. informacje zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2
Podstawa prawna: art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
Dodatkowe informacje: Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust.2 pkt. 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
Opłaty: bez opłat
Gdzie załatwić: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu ul. Perzyny 86, I piętro w godz. od 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jan Galewski , w dniu:  27‑07‑2009 11:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2009 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2015 14:41:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie