Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego w latach 2009 - 2010


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.) nakłada w art. 18 ust. 2 na organ wykonawczy powiatu obowiązek sporządzenia co dwa lata raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska. Raport z wykonania programu ochrony środowiska jest ostatecznie przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu odpowiedniego szczebla.
Zgodnie z ogólnymi zasadami działania samorządów wykonywanie uchwał podjętych przez radę powiatu zwoleńskiego należy do zarządu powiatu zwoleńskiego, jako organu wykonawczego jednostki samorządu. Niniejsze dotyczy przyjętego Uchwałą Nr XVIII/124/2004 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2004 roku "Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego". Dlatego też Zarząd Powiatu Zwoleńskiego zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania co dwa lata raportów z wykonania niniejszego programu. Raporty te stanową źródło informacji o stanie środowiska i realizowanych zadaniach związanych z jego ochroną, jak również wskazówką przy tworzeniu kolejnych programów ochrony środowiska.
Niniejszym Zarząd Powiatu Zwoleńskiego, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 roku poz. 1235), zawiadamia o sporządzeniu projektu "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego w latach 2009 - 2010". Przedmiotowe zawiadomienie jest jednym z elementów obowiązkowego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego. Dzięki zaangażowaniu możliwie największej liczby osób reprezentujących spektrum interesów publicznych i prywatnych, organ uzyska istotne informacje przydatne przy sporządzaniu projektu niniejszego dokumentu.
Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o aktywne włączenie się w te prace oraz udostępnienie do wiadomości publicznej Zawiadomienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego o sporządzeniu projektu "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego w latach 2009 - 2010" w zwyczajowo przyjęty sposób. Zawiadomienie wraz z załącznikami, zostało dołączone do niniejszego pisma.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
713KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
547KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  27‑02‑2014 07:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  27‑02‑2014 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2014 08:02:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie