Informacje, obwieszczenia i zawiadomienia


Plik pdf INFORMACJA–ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ
09‑07‑2024 08:16:41
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 572), Starosta Zwoleński zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2024r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 108/24, znak: BA.6740.47.2024 z dnia 18 czerwca 2024r. wydanej dla P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr ZWO4490A wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. gruntu 193/2, położonej w miejscowości Annów (obręb Andrzejówka),  gm. Policzna; dla P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
W wyżej wymienionej decyzji Starosty błędnie wpisano numer stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, który winien być nr ZWO4490A oraz w uzasadnieniu w miejscu o obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane) błędnie wpisano miejsce lokalizacji inwestycji, które winna być zrealizowana w miejscowości Annów, na działce ewidencyjnej o numerze 193/2, obręb 0002 Andrzejówka, jednostka ewidencyjna: 143602_2 Policzna.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Starostwo Powiatowe w Zwoleniu – Wydział Budownictwa i Architektury zawiadamia, o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Janów, Józefów, Lucin, na działkach położonych w miejscowościach Janów, Józefów, Lucin, Bartodzieje – gmina Tczów (jednostka ewidencyjna 143604_2 Tczów);
05‑07‑2024 10:40:57

zawiadamiam: że w miejscu określającym nazwę zamierzenia budowlanego będącej przedmiotem inwestycji, błędnie wpisano jej nazwę, to jest:
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Janów, Józefów, Bartodzieje – gmina Tczów,
a powinna być wpisana zgodnie z przedłożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę:
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Janów, Józefów, Lucin - gmina Tczów.
Przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę jest:
BUDOWA KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI JANÓW, JÓZEFÓW, LUCIN - GMINA TCZÓW.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Starostwo Powiatowe w Zwoleniu – Wydział Budownictwa i Architektury zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2024r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Tczów, Tczów 124,26-706 Tczów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Syta, na wniosek z dnia 20.06.2024r. postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Janów, Józefów, Bartodzieje, na działkach położonych w miejscowościach Janów, Józefów, Lucin, Bartodzieje – gmina Tczów (jednostka ewidencyjna 143604_2 Tczów).;
25‑06‑2024 12:47:50

- obręb 0004 Janów, działki ewid. nr: 4/1, 10/1, 543/1, 395/2, 403/5, 545/1, 624/5, 543/2, 487,

489, 624/4, 624/3, 624/7,  624/6, 624/1, 394/4, 406/8, 409/3, 409/4, 412, 415/2, 415/1, 418/1, 661/1, 661/4, 612, 430, 435, 442, 569, 451/1, 452, 454, 458/1, 458/2, 463/2, 467/1, 568/2, 475, 478, 481/1, 481/3, 481/7, 484/2, 488/4, 488/7, 488/10, 491, 492, 494/2, 496/2, 498/3, 570, 506, 512, 513, 528, 392/1, 392/2;

- obręb 0005 Józefów, działki ewid. nr: 261 3/1, 265/1, 2/6, 2/3, 2/4, 2/5, 262/1, 5/2, 8/2, 10/1, 10/2, 19/1, 22/1, 25/1, 31/1, 34/1, 37/1, 40/1, 48/1, 51/1, 54/1, 57/1, 60/1, 63/3, 66/5, 70/1, 74/1, 262/4, 126/9, 126/11, 130/1, 262/6, 178/1, 181/1, 184/1, 190/1, 193/1, 276/1, 279/1, 282/1, 285/1, 288/1, 196/2, 199/2, 202/2, 214/2, 213/2, 262/3, 218/2, 218/1, 222, 226, 230, 263/1;

- obręb 0008 Lucin, działki ewid. nr: 502/2, 541/2, 194/5, 542, 196/1, 200/1, 204/1, 207/1, 211/1, 524/1, 216/1;

- obręb 0001 Bartodzieje, działki ewid. nr: 302, 59, 311, 228, 225, 304, 224, 223, 222, 227, 226.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA–ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ
19‑06‑2024 13:31:45
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.), Starosta Zwoleński zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2024r. została decyzja o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr ZWO4490 wraz z niezbędną infrastrukturą [nasyp wraz ze skarpami umocnionymi betonowymi płytami ażurowymi, ogrodzenie z furtką, złącze kablowo-pomiarowe ZKP (staraniem OSD), kabel YKY 4x10mm2 /5mb, szafka PSA dla zasilania awaryjnego (staraniem P4), WLZ-P4: kabel ziemny 0,4kV YAKY 4*70mm2 w rurze osłonowej DV-110 / 270mb, rura RHDPE 40/3,7mm / 265 mb], na działce o nr ewid. gruntu 193/2, położonej w miejscowości Annów (obręb Andrzejówka),  gm. Policzna; dla P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydanej decyzji
17‑06‑2024 14:09:20

Zgodnie z art. 105 § 1, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 11d ust. 5, art. 11f ust 3, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311),

tj.: zawiadamia się, że w dniu 17.06.2024 roku, została wydana decyzja nr 46/24, znak sprawy  BA.6740.102.2024, umarzająca postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Zwoleń,
ul. Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Dronia, w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej nr 450588W ul. Konopnicka w miejscowości Zwoleń’’ dla odcinka drogi
w obrębie geodezyjnym Zwoleń, gmina Zwoleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3831/2, 3841/2.

Teren inwestycji obejmuje działki:

Jednostka ewidencyjna: 143605_4 – Zwoleń Miasto –, obręb: 0001 Zwoleń; działka nr: 3831/2, działka nr 3841/2, działka nr 3548 (3548/2, 3548/1), działka nr 3549 (3549/2, 3549/1), działka nr  3552/1 (3552/4, 3552/3), działka nr  3550/1 (3550/4, 3550/3), działka nr  3550/2 (3550/6, 3550/5), działka nr  3551 (3551/2, 3551/1), działka nr  3547/4 (3647/9, 3647/8), działka nr  3547/6 (3547/11, 3547/10), działka nr  3547/7 (3547/13, 3547/12), działka nr  3547/5 (3547/15, 3547/14), działka nr  1303/10 (1303/12, 1303/11), działka nr  3652/5 (3652/8, 3652/7).

Przeznaczone do  czasowego zajęcia na okres budowy; (Oznaczenie: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 532 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 54
Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  01‑12‑2006 12:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  01‑12‑2006 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2024 08:18:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie