Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014, poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015, poz. 971) Starostwo Powiatowe w Zwoleniu posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Zwoleniu dostępna jest na platformie ePUAP pod adresem: /spzwolen/skrytka

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju nr 9 przy ul. Wł. Jagiełły 4 w Zwoleniu na następujących nośnikach danych:
    • pamięć przenośna USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
    • płyta CD/DVD-RW,
      Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

Akceptowane Formaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Starostwo Powiatowe w Zwoleniu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Najbardziej popularne formaty załączników akceptowanych przez urząd: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .odt, .txt, .rtf, .jpg, .tif, .png, .zip, .7z.

Dokumenty powinny być podpisane podpisem zaufanym (każda osoba posiadająca Profil Zaufany ePUAP może składać zaufany podpsi elektroniczny) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnie z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Podpis zaufany ma format XAdES lub PAdES, typ otoczony tzn. podpis zawarty jest w kontenerze dokumentu głównego XML lub PDF. Należy też pamiętać, że w przypadku potrzeby zapewnienia integralności przesyłki składającej się z więcej niż jednego pliku można te pliki spakować do archiwum w jednym z ww. legalnych formatów (.zip, .tar, .gz, .gzip, .7z) i dopiero to archiwum, jako pojedynczy plik, podpisać (plik główny, zawierający podpisane dane i podpis będzie miał format XML).

Aktualnie, po zalogowaniu się na stronie elektronicznych usług administracji publicznej obywatel.gov.pl możliwe jest podpisywanie plików o rozszerzeniach .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, .XAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2 i o wielkości nieprzekraczającej 10 MB.

Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  30‑04‑2008 18:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  30‑04‑2008 18:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2022 13:49:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie