Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2007 DO KOŃCA I KWARTAŁU 2007 ROKULp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

WYKONANIE

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY17.420.898

17.525.266

5.320.523,05

30,36

30,54

B

WYDATKI19.919.822

20.024.190

4.176.039,15

20,85

20,96

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

(A-B)

-2.498.924

-2.498.924

1.144.483,90

-

-

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2007 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2007 ROKULp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

WYKONANIE

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY17.420.898

19.014.278

9.992.881,34

52,55

57,36

B

WYDATKI19.919.822

21.816.183

8.765.562,01

40,18

44,00

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

(A-B)

-2.498.924

-2.801.905

1.227.319,33

-

-KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2007 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2007 ROKULp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

WYKONANIE

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY17.420.898

19.479.289

14.808.428,25

76,02

85,00

B

WYDATKI19.919.822

20.208.194

13.360.302,18

66,11

67,07

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

(A-B)

-2.498.924

-728.905

1.448.126,07

-

-


ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

17.420.898

20.863.071

21.066.930,42

100,98

120,93

A1

w tym:
dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t.

30.000

1.458.820

1.420.026,67

97,34

4,73

B

WYDATKI

19.919.822

21.382.637

20.870.558,63

97,61

104,77

B1

B2

w tym:
dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t.
dotacje udzielone z budżetu pozostałe

452.313

97.700

438.053

205.200

431.022,37

199.823,23

98,39

97,38

95,29

204,53

C

NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.498.924

-519.566

196.371,79

-

-

D

PRZYCHODY

3.192.486

1.213.128

1.256.726,67

103,59

39,37

D1

KREDYTY I POŻYCZKI

3.033.000

955.661

920.497,00

96,32

30,35

D2

INNE ŹRÓDŁA

159.486

257.467

336.229,67

130,59

210,82

E

ROZCHODY

693.562

693.562

693.561,92

99,99

99,99

F

ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
o których mowa w art.11, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych

-


-


-

-

-

F1

SPŁATY KREDYTÓW
I POŻYCZEK

693.562

693.562

693.561,92

99,99

99,99

G

UDZILEONE PORĘCZENIA
w tym:..............................
(podmioty)

-

-


-

-

ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK: 2.458.847,97


Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  31‑01‑2008 14:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  31‑01‑2008 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 09:58:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie