Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA I KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

26.427.148

27.928.454

6.181.293,69

22,13

23,39

B

WYDATKI

28.150.506

30.061.812

4.804.489,77

15,98

17,07

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-1.723.358

-2.133.358

563.531,06

-

-

D

PRZYCHODY

2.525.000

2.935.000

759.536,91

25,88

30,08

E

ROZCHODY

801.642

801.642

196.005,48

24,45

24,45

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

26.427.148

29.616.463

11.143.819,68

37,63

42,17

B

WYDATKI

28.150.506

32.019.696

9.590.142,46

29,95

34,07

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-1.723.358

-2.403.233

1.553.677,22

64,65

90,15

D

PRZYCHODY

2.525.000

3.204.875

759.536,54

23,70

30,08

E

ROZCHODY

801.642

801.642

385.855,96

48,13

48,13


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2008 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

26.427.148

30.270.655

17.364.255,79

57,36

65,71

B

WYDATKI

28.150.506

32.699.888

14.277.235,22

43,66

50,72

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-1.723.358

-2.429.233

3.087.020,57

127,08

179,13

D

PRZYCHODY

2.525.000

3.230.875

759.536,54

23,51

30,08

E

ROZCHODY

801.642

801.642

601.826,44

75,07

75,07


ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

26.427.148

23.608.080

23.939.947,33

101,41

90,59

A1

w tym:
dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t.

55.500

2.637.840

2.581.695,40

97,88

4651,70

B

WYDATKI

28.150.506

24.752.313

24.128.272,38

97,48

85,72

B1

B2

w tym:
dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t.
dotacje udzielone z budżetu pozostałe

304.121

240.080

352.418

240.080

349.785,20

234.667,00

99,26

97,75

115,02

97,75

C

NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B)

1.723.358

-1.144.233

-188.325,05

-

-

D

PRZYCHODY

2.525.000

1.945.875

1.959.536,54

100,71

77,61

D1

EMISJA OBLIGACJI

2.315.000

1.200.000

1.200.000,00

100,00

51,84

D2

INNE ŹRÓDŁA

210.000

745.875

759.536,54

101,84

361,69

E

ROZCHODY

801.642

801.642

797.791,92

99,52

99,52

F

ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
o których mowa w art.11, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych

-

-

-

-

-

F1

SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

801.642

801.642

797.791,92

99,52

99,52

G

UDZILEONE PORĘCZENIA
w tym:
..............................(podmioty)

-

-

-

-

-


ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK: 1.653.356,05
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI: 1.200.000,00
RAZEM: 2.853.356,05

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  16‑06‑2008 09:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  16‑06‑2008 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2009 12:39:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie