Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok.ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

23.977.583,00

25.491.295,00

25.386.172,20

99,59

105,87

A1

w tym:
dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t.

55.500

1.372.500,00

1.372.329,06

99,99

2472,66

B

WYDATKI

26.198.421,00

28.566.733,00

27.277.285,55

95,49

104,12

B1

B2

w tym:
dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t.
dotacje udzielone z budżetu pozostałe


517.131,00

348.496,00


526.571,00

352.696,00


366.416,44

279.140,00


69,59

79,14


70,86

80,10

C

NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B)

- 2.220.838,00

-3.075.438,00

-1.891.113,35

-

-

D

PRZYCHODY

2.878.800,00

3.733.400,00

3.773.419,57

101,07

131,08

D1

EMISJA OBLIGACJI

2.700.000,00

2.800.00.,00

2.800.000,00

100,00

103,70

D2

INNE ŹRÓDŁA

178.800,00

933.400,00

973.419,57

104,29

544,42

E

ROZCHODY

657.962,00

657.962,00

654.111,15

99,41

99,41

F

ZOBOWIĄZANIA
WYMAGALNE
o których mowa w art.11, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych

-

-

-

-

-

F1

SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

657.962,00

657.962,00

654.111,15

99,41

99,41

G

UDZILEONE PORĘCZENIA
w tym:
..............................(podmioty)

-

-

-

-

-


ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI: 4.999.244,90

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA I KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

23.977.583

24.250.437

6.625.339,63

27,32

27,64

B

WYDATKI

26.198.421

26.471.275

5.504.948,70

20,80

21,02

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.220.838

-2.220.838

1.120.390,93

-

-

D

PRZYCHODY

2.878.800

2.878.800

973.419,57

33,82

33,82

E

ROZCHODY

657.962

657.962

195.965,48

29,79

29,79

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

23.977.583

24.003.090

12.654.235,95

52,72

52,78

B

WYDATKI

26.198.421

26.986.528

11.541.489,86

42,77

44,06

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.220.838

-2.983.438

1.112.746,09

-

-

D

PRZYCHODY

2.878.800

3.641.400

973.419,57

26,74

33,82

E

ROZCHODY

657.962

657.962

391.475,84

59,50

59,50


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

23.977.583

25.438.517

18.214.219,62

71,60

75,97

B

WYDATKI

26.198.421

28.513.955

17.845.245,87

62,59

68,12

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.220.838

-3.075.438

368.973,75

-

-

D

PRZYCHODY

2.878.800

3.733.400

1.573.419,57

42,15

54,66

E

ROZCHODY

657.962

657.962

524.271,35

79,69

79,69


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

23.977.583,00

25.491.295,00

25.386.172,00

99,59

105,87

B

WYDATKI

26.198.421,00

28.566.733,00

27.277.285,55

95,49

104,12

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-2.220.838,00

-3.075.438,00

-1.891.113,35

-

-

D

PRZYCHODY

2.878.800,00

3.733.400,00

3.773.419,57

101,07

131,08

E

ROZCHODY

657.962,00

657.962,00

654.111,15

99,41

99,41


Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  30‑04‑2009 08:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  30‑04‑2009 08:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2010 10:38:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie