Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok.ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Lp.
Wyszczególnienie
Plan w/g uchwały budżetowej
Plan po zmianach
Wykonanie
%
5:4
%
5:3
1
2
3
4
5
6
7
A
DOCHODY
31.126.971,00
31.772.700,00
31.430.615,05
98,92
100,98
A1
w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t.
67.000,00
130.000,00
109.736,60
84,41
163,79
B
WYDATKI
34.426.971,00
35.105.366,00
33.008.327,44
94,03
95,88
B1B2
w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t.

dotacje udzielone z budżetu pozostałe
339.021,00


320.240,00
593.955,00


331.712,00
465.295,59


323.000,00
78,34


97,37
137,25


100,86
C
NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)
-3.300.000,00
-3.332.666,00
-1.577.712,39
-
-
D
PRZYCHODY
3.913.986,00
3.946.653,00
3.941.695,07
99.87
100,71
D1
EMISJA OBLIGACJI
3.800.000,00
2.620.000,00
2.620.000,00
100,00
68,95
D2
KREDYTY I POŻYCZKI
-
100.000,00
93.500,00
93,50
-
D3
INNE ŹRÓDŁA
113.986,00
1.226.653,00
1.228.195,07
100.13
1077,50
E
ROZCHODY
613.986,00
613.987,00
613.986,11
99,99
100,00
F
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 11, UST. 1, PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
-
-
-
-
-
F1
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK
413.986,00
413.987,00
413.986,11
99,99
100,00
F2
WYKUP OBLIGACJI
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100,00
100,00
G
UDZIELONE PORĘCZENIA
w tym:
................
(podmioty)
-
-
-
-
-

ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2010 R. WYNOSZĄ: 7.098.758,79


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO KOŃCA I KWARTAŁU 2010 ROKU.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%

5:4

%

5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

31 126 971,00

32 030 365,00

7 523 939,62

23,49%

24,17%

B

WYDATKI

34 426 971,00

35 630 365,00

6 373 004,63

17,89%

18,51%

C

NADWYŻKA /DEFICYT BUDŻETU (A-B)

- 3 300 000,00

-3 600 000,00

1 150 934,99

0

0

D

PRZYCHODY

3 913 986,00

4 213 986,00

1 228 195,07

29,15%

31,38%

E

ROZCHODY

613 986,00

613 986,00

118 091,25

19,23%

19,23%
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA II KWARTAŁU 2010 ROKU.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

31 126 971,00

30 128 993,00

14 113 066,16

46,84%

45,34%

B

WYDATKI

34 426 971,00

33 221 659,00

11 919 186,84

35,88%

34,62%

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-3 300 000,00

-3 092 666,00

2 193 879,32

0

0

D

PRZYCHODY

3 913 986,00

3 706 652,00

1 228 195,07

33,13%

31,38%

E

ROZCHODY

613 986,00

613 986,00

237 309,15

38,65%

38,65%KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA III KWARTAŁU 2010 ROKU.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

31 126 971,00

31 062 033,00

22 865 960,38

73,61%

73,46%

B

WYDATKI

34 426 971,00

34 394 699,00

20 758 287,55

60,35%

60,30%

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-3 300 000,00

-3 332 666,00

2 107 672,83

0

0

D

PRZYCHODY

3 913 986,00

3 946 652,00

1 228 195,07

31,12%

31,38%

E

ROZCHODY

613 986,00

613 986,00

328 046,94

53,43%

53,43%KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2010 ROKU.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

%
5:4

%
5:3

1

2

3

4

5

6

7

A

DOCHODY

31 126 971,00

31 772 700,00

31 430 615,05

98,92%

100,98%

B

WYDATKI

34 426 971,00

35 105 366,00

33 008 327,44

94,03%

95,88%

C

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)

-3 300 000,00

-3 332 666,00

- 1 577 712,39

0

0

D

PRZYCHODY

3 913 986,00

3 946 652,00

3 941 695,07

99,87%

100,71%

E

ROZCHODY

613 986,00

613 986,00

613 986,11

100,00%

100,00%
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  02‑08‑2010 10:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  02‑08‑2010 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2011 09:30:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie