Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok.



ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU
Lp. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A DOCHODY 27.960.777,00 31.550.157,00 31.379.090,10 99,46

112,23

A1 w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t. 15.000,00

158.000,00

215.402,30 136,33 1436,02
B WYDATKI 28.923.749,00 33.268.793,00 31.633.043,23 95,08 109,37
B1


w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t. 457.668,00


563.962,00


453.073,75


80,34


99,00

B2 dotacje udzielone
z budżetu pozostałe
601.048,00 608.782,00 500.554,75 82,22 83,28
C NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -962.972,00 -1.718.636,00 -253.953,13 - -
D PRZYCHODY 1.661.801,00 2.417.465,00 2.419.996,57 100,10 145,62
D1 EMISJA OBLIGACJI 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,00 100,00
D2 KREDYTY I POŻYCZKI - - - - -
D3 INNE ŹRÓDŁA 991.801,00 1.747.465,00 1.749.996,57 100,14 176,45
E ROZCHODY 698.829,00 698.829,00 698.828,92 100,00 100,00
E1 SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK 298.829,00 298.829,00 298.828,92 100,00 100,00
E2 WYKUP OBLIGACJI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00
F ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, o których mowa w art. 72, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych - - - - -
G UDZIELONE PORĘCZENIA
w tym:
................
(podmioty)
- - - - -

ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2011 R. WYNOSZĄ:
7.069.929,87
____________________________________________________
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2011 R.

Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. DOCHODY
27 960 777,00
31 550 157,00
31 375 904,09
99,45%
112,21%
B. WYDATKI
28 923 749,00
33 268 793,00
31 633 043,23
95,08%
109,36%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)
-962 972,00
- 1 718 636,00
- 257 139,14
0 0
D. PRZYCHODY
1 661 801,00
2 417 465,00
2 419 996,57
100,10%
145,62%
E. ROZCHODY
698 829,00
698 829,00
698 828,92
100,00%
100,00%


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R. DO KOŃCA III KWARTAŁU 2011 R.

Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. DOCHODY
27 960 777,00
31 087 237,00
22 543 675,66
72,52%
80,63%
B. WYDATKI
28 923 749,00
32 805 873,000
20 514 495,51
62,53%
70,93%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)
-962 972,00
- 1 718 636,00
2 029 216,15
0 0
D. PRZYCHODY
1 661 801,00
2 417 465,000
1 749 996,57
72,39%
105,31%
E. ROZCHODY
698 829,00
698 829,00
247 910,44
35,48%
35,48%


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R.

DO KOŃCA II KWARTAŁU 2011 R.

Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A. DOCHODY
27 960 777,00
30 655 408,00
15 658 958,26
51,08%
56,00%
B. WYDATKI
28 923 749,00
32 737 894,00
14 361 772,12
43,87%
49,65%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B)
-962 972,00
-2 082 486,00
1 297 186,14
0 0
D. PRZYCHODY
1 661 801,00
2 781 315,00
1 749 996,57
62,92%
105,31%
E. ROZCHODY
698 829,00
698 829,00
174 365,19
24,95%
24,95%


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 R.
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2011 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 27960777,00 30500404,00 8910190,24 29,21% 31,87%
B. WYDATKI 28923749,00 32012890,00 6804767,36 21,26% 23,53%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -962972,00 -1512486,00 2105422,88 0 0
D. PRZYCHODY 1661801,00 2211315,00 1749996,57 79,14% 105,31%
E. ROZCHODY 698829,00 698829,00 85938,48 12,30% 12,30%
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  29‑04‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  29‑04‑2011 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2012 14:36:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie