Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok.
ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Lp. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A DOCHODY 28.270.000,00 30.105.992,00 29.962.794,46 99,52

105,99

A1 w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t. 512.030,00

489.030.00

482.542,09 98,67 94,24
B WYDATKI 29.594.000,00 31.872.561,00 30.650.213,11 96,16 103,57
B1 w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t. 633.466,00 891.032,00 844.394,77 94,77 133,30
B2 dotacje udzielone
z budżetu pozostałe
769.300,00 725.421,00 676.531,70 93,26 87,94
C NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -1.324.000,00 -1.766.569,00 -687.418,65 - -
D PRZYCHODY 2.324.735,00 2.967.304,00 2.992.214,52 100,84 128,71
D1 EMISJA OBLIGACJI 1.850.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 100,00 82,43
D2 KREDYTY I POŻYCZKI - - - - -
D3 INNE ŹRÓDŁA 474.735,00 1.442.304,00 1.467.214,52 101,73 309,06
E ROZCHODY 1.000.735,00 1.200.735,00 1.200.734,87 100,00 119,99
E1 SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK 200.735,00 200.735,00 200.734,87 100,00 100,00
E2 WYKUP OBLIGACJI 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 125,00
F ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, o których mowa w art. 72, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych - - - - -
G UDZIELONE PORĘCZENIA
w tym:
................
(podmioty)
- - - - -

ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2012 R. WYNOSZĄ:
7.394.195,00


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R.
DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2012 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 28 270 000,00 30 105 992,00 29 962 794,46 99,52% 105,99%
B. WYDATKI 29 594 000,00 31 872 561,00 30 650 213,11 96,16% 103,57%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -1 324 000,00 -1 766 569,00 -687 418,65 0 0
D. PRZYCHODY 2 324 735,00 2 967 304,00 2 992 214,52 100,84% 128,71%
E. ROZCHODY 1 000 735,00 1 200 735,00 1 200 734,87 100% 119,99%

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R.
DO KOŃCA III KWARTAŁU 2012 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 28 270 000,00 29356 039,00 22 052 420,82 75,12% 78,01%
B. WYDATKI 29 594 000,00 31 122 608,00 20 881 773,36 67,10% 70,56%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -1 324 000,00 -1 766 569,00 1 170 647,46 0 0
D. PRZYCHODY 2 324 735,00 2 967 304,00 1 467 214,52 49,45% 63,11%
E. ROZCHODY 1 000 735,00 1 200 735,00 163 417,44 13,61% 16,33%

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R.
DO KOŃCA II KWARTAŁU 2012 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 28 270 000,00 29 029 078,00 15 013 835,26 51,72% 53,11%
B. WYDATKI 29 594 000,00 30 820 647,00 14 346 787,04 46,55% 48,48%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -1 324 000,00 -1 791 569,00 667 048,22 0 0
D. PRZYCHODY 2 324 735,00 2 992 304,00 1 467 214,52 49,03% 63,11%
E. ROZCHODY 1 000 735,00 1 200 735,00 89 076,96 7,42% 8,90%


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R.
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2012 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 28 270 000,00 28 934 150,00 8 487 899,22 29,34% 30,02%
B. WYDATKI 29 594 000,00 30 400 197,00 7 423 335,68 24,42% 25,08%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -29 594 000,00 -1 466 047,00 1 064 563,54 0 0
D. PRZYCHODY 2 324 735,00 2 466 782,00 1 467 214,52 59,48% 63,11%
E. ROZCHODY 1 000 735,00 1 000 735,00 38 158,48 3,81% 3,81%
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Lange , w dniu:  14‑05‑2012 14:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  14‑05‑2012 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2013 12:38:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie