Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok.ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Lp. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A DOCHODY 35 333 160,00 38 914 043,00 38 420 708,33 98,73

108,74

A1 w tym: dotacje otrzymane z budżetu innych j.s.t. 51 000,00 231 000,00 236 691,70 102,46 464,10
B WYDATKI 37 502 595,00 38 745 157,00 36 889 714,90 95,21 98,37
B1 w tym: dotacje udzielone z budżetu innym j.s.t. 928 031,00 970 315,00 968 395,47 99,80 104,35
B2 dotacje udzielone
z budżetu pozostałe
729 980,00 733 480,00 732 727,00 99,90 100,38
C NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -2 169 435,00 168 886,00 1 530 993,43 - -
D PRZYCHODY 3 000 000,00 1 861 679,00 2 104 061,43 113,02 70,14
D1 EMISJA OBLIGACJI 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 33,33
D2 KREDYTY I POŻYCZKI - - - - -
D3 INNE ŹRÓDŁA - 861 679,00 1 104 061,00 - -
E ROZCHODY 830 565,00 2 030 565,00 2 030 565,00 100,00 244,48
E1 SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK 80 565,00 80,565,00 80 565,00 100,00 100,00
E2 WYKUP OBLIGACJI 750 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 100,00 260,00
F ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, o których mowa w art. 72, ust.1, pkt 4 ustawy o finansach publicznych - - - - -
G UDZIELONE PORĘCZENIA
w tym:
................
(podmioty)
- - - - -

ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA 31.12.2013 R. WYNOSZĄ:

6 363 630,00

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2013 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 35 333 160,00 38 914 043,00 38 420 708,33 98,73% 108,74%
B. WYDATKI 37 502 595,00 38 745 157,00 36 889 714,90 95,21% 98,37%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -2 169 435,00 168 886,00 1 530 993,43 0 0
D. PRZYCHODY 3 000 000,00 1 861 679,00 2 104 061,00 113,02% 70,14%
E. ROZCHODY 830 565,00 2 030 565,00 2 030 565,00 100% 244,48%

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA III KWARTAŁU 2013 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 35 333 160,00 38 459 890,00 26 016 621,32 67,65% 73,63%
B. WYDATKI 37 502 595,00 38 151 853,00 24 181 071,01 63,38% 64,48%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -2 169 435,00 308 037,00 1 835 550,31 595,89% 0
D. PRZYCHODY 3 000 000,00 1 722 528,00 1 104 061,00 64,10% 36,80%
E. ROZCHODY 830 565,00 2 030 565,00 67 539,00 3,33% 8,13%

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA II KWARTAŁU 2013 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 35 333 160,00 36 405 216,00 16 412 424,41 45,08% 46,45%
B. WYDATKI 37 502 595,00 39 046 679,00 14 839 464,98 38,00% 39,57%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -2 169 435,00 -2 641 4636,00 1 572 959,43 0 0
D. PRZYCHODY 3 000 000,00 3 472 028,00 1 104 061,00 31,80% 36,80%
E. ROZCHODY 830 565,00 830 565,00 34 513,00 4,16% 4,16%

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU W ZWOLENIU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2013 R.
Lp. Wyszczególnienie Plan wg. Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie %
5:4
%
5:3
1 2 3 4 5 6 7
A. DOCHODY 35 333 160,00 35 592 017,00 9 209 571,72 25,88% 26,06%
B. WYDATKI 37 502 595,00 38 120 813,00 7 608 569,67 19,96% 20,29%
C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU (A-B) -2 169 435,00 -2 528 796,00 1 601 569,67 0 0
D. PRZYCHODY 3 000 000,00 3 359 361,00 1 104 061,00 32,87% 36,80%
E. ROZCHODY 830 565,00 830 565,00 13 026,00 1,57% 1,57%
Informacja wytworzona przez:
Elzbieta Lange - Skarbnik Powiatu , w dniu:  08‑05‑2013 09:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  08‑05‑2013 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2014 10:59:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie