Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Zwoleń.GMP.EGB.6620.5.6.1.2017

OGŁOSZENIE


    Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) Starosta Zwoleński informuje,  że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej MIASTO ZWOLEŃ.

    Po wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych projekt operatu opisowo – kartograficznego, zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

    Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i Urzędu Miejskiego w Zwoleniu oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym na okres 14 dni przed dniem wyłożenia.

    Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

    Zgłoszone do projektu operatu opisowo – kartograficznego uwagi zostaną rozpatrzone, a informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zostanie wysłana do zainteresowanych.
    Po okresie wyłożenia projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem.  Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa.

      Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.
    Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów , budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.

    Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zwoleń, dnia 26 października 2017r.                

 

             STAROSTA
                                mgr inż. Waldemar Urbański
                                (-) podpis nieczytelny

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Urbański , w dniu:  26‑10‑2017 14:38:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  26‑10‑2017 14:38:50
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2017 14:45:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie