Zamówienia do 130 000 PLN - archiwalne


 

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu postępowania do 130 000 PLN, prowadzone są z wykorzystaniem systemu FINN e-ZP pod adresem:
https://e-zp.zwolenpowiat.pl

Wykonanie operatów i opinii szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Mienia Powiatu

05‑06‑2023 09:51:57
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.11.2023.pdf
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5a - zlecenie na wykonanie zamówienia.docx
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1 - formularz propozycji cenowej.docx
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 2 - wykaz cen jednostkowych.docx
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 5 - projektowane postanowienia umowne.pdf
05‑06‑2023 09:54:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.11.2023 - Informacja z otwarcia ofert.pdf
13‑06‑2023 13:15:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.11.2023 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
15‑06‑2023 13:25:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zwoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych” DOKUMENTACJA DO POSTĘPOWANIA

06‑02‑2023 14:48:10
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.7.2023.pdf
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
673KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał.nr 1 Podstawowe wskaźniki niezbędne do przygotowania oferty w przedmiocie zamówienia.pdf
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
429KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Zał.nr 2 Formularz cenowy.rtf
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał.nr 3 Formularz ofertowy wykonawcy.docx
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
06‑02‑2023 14:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.7.2023 - poprawienie omyłki pisarskiej.pdf
07‑02‑2023 11:54:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
547KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców - IR.272.7.2023.pdf
08‑02‑2023 11:15:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
432KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.7.2023 - Informacja z otwarcia ofert.pdf
10‑02‑2023 13:16:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.7.2023 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
14‑02‑2023 14:53:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Zwoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych” DOKUMENTACJA DO POSTĘPOWANIA

17‑01‑2023 13:21:14
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.3.2023.pdf
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
674KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał.nr 1 Informacje o Zamawiajacym.pdf
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Zał.nr 2 Formularz cenowy.rtf
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał.nr 3 Formularz ofertowy wykonawcy.docx
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
17‑01‑2023 13:24:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców - IR.272.3.2023_1070427.pdf
26‑01‑2023 14:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2023 - Informacja z otwarcia ofert.pdf
01‑02‑2023 12:08:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
553KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2023 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
02‑02‑2023 08:58:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
559KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dostawa energii elektrycznej do budynków biurowych Powiatu Zwoleńskiego

22‑11‑2022 14:22:07
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe Nr IR.272.15.2022.pdf
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Zał. nr 4 - Informacja o punktach poboru energii.xls
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5 - Wzór Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy.docx
22‑11‑2022 14:23:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Unieważnienie-postępowania.pdf
29‑11‑2022 14:11:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 2 dróg powiatowych: nr 3536 Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. oraz nr 4526W Łagów – Przyłęk” DOKUMENTACJA DO POSTĘPOWANIA

20‑01‑2022 14:38:01
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
26‑01‑2022 14:31:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf
26‑01‑2022 13:27:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2022 - Zapytanie ofertowe.pdf
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.3.2022 - zał. nr 1 formularz propozycji cenowej.docx
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.3.2022 - zał. nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.3.2022 - zał. nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2022 - zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2022 - zał. nr 5 - OPZ cz.1.pdf
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
517KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.3.2022 - zał. nr 6 - OPZ cz. 2.pdf
20‑01‑2022 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W Zielonka – Łaguszów

24‑11‑2021 13:36:47
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
09‑12‑2021 11:15:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
03‑12‑2021 14:59:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.18.2021.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Zał. nr 1 - Dokumentacja projektowa.zip
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
13,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 1.1 - Przedmiar robót_branża drogowa.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 1.2 - Przedmiar robót_elektryka.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 2 - Formularz propozycji cenowej.docx
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy_drogowy.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 3.1 - Kosztorys ofertowy_elektryka.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zał. nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zał. nr 6 - wzór umowy.pdf
24‑11‑2021 13:38:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zwoleniu na ul. Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina na drogach nr 4508W i 450573W

21‑10‑2021 08:02:26
Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta.pdf
10‑11‑2021 11:16:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
05‑11‑2021 09:10:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.15.2021.pdf
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.15.2021 - zał. nr 1 opis techniczny.pdf
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.15.2021 - zał. nr 1.1 przedmiar robót.pdf
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.15.2021 - zał. nr 2 formularz propozycji cenowej.docx
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx IR.272.15.2021 - zał. nr 3 kosztorys ofertowy.xlsx
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.15.2021 - zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.15.2021 - zał. nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.15.2021 - zał. nr 6 wzór umowy.pdf
21‑10‑2021 08:06:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
509KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Zwoleniu na ul. Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina na drogach nr 4508W i 450573W

05‑10‑2021 15:28:29
Dokumenty:
Plik pdf IR.272.14.2021 Zawiadomienie o nierozstrzygnięcu zapytania.pdf
14‑10‑2021 15:15:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
415KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr IR.272.11.2021.pdf
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.11.2021 - zał. nr 1 opis techniczny.pdf
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.11.2021 - zał. nr 1.1 przedmiar robót.pdf
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.11.2021 - zał. nr 2 formularz propozycji cenowej.docx
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx IR.272.11.2021 - zał. nr 3 kosztorys ofertowy.xlsx
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.11.2021 - zał. nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx IR.272.11.2021 - zał. nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf IR.272.11.2021 - zał. nr 6 wzór umowy.doc.pdf
05‑10‑2021 15:31:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
611KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  08‑06‑2021 13:23:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Piątkowski
email: a.piatkowski@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  08‑06‑2021 13:23:32
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2023 09:01:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie