Raport o stanie powiatu


Plik pdf Raport o stanie powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok
04‑06‑2024 11:29:09

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie do debaty nad Raportem za 2023 rok
04‑06‑2024 11:25:09

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok”

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok” mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2023 rok”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2022 rok
29‑05‑2023 11:56:58

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgloszenie do debaty nad Raportem za 2022 rok
29‑05‑2023 11:55:50

Debata nad „ Raportem o stanie Powiatu  Zwoleńskiego za 2022 rok”

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2022 rok” mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2022 rok” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2022 rok”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2021 rok
24‑05‑2022 13:06:33

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie do debaty nad Raportem za 2021 rok
24‑05‑2022 13:02:27

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2021 rok”

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2021 rok” mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2021 rok” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2021 rok”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2020 rok
18‑05‑2021 09:01:25

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie do debaty nad Raportem za 2020 rok
18‑05‑2021 09:05:33

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2020 rok”

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2020 rok” mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2020 rok” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2020 rok”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2019 rok
03‑06‑2020 13:51:38

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zgodnie z art. 46 ust. 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin przedstawienia raportu o stanie powiatu został przedłużony o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie do debaty nad Raportem za 2019 rok
03‑06‑2020 13:49:56

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu  Zwoleńskiego za 2019 rok”

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2019 rok” mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2019 rok” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego za 2019 rok”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Adam Piątkowski
email: a.piatkowski@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  23‑05‑2019 11:36:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Piątkowski
email: a.piatkowski@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  23‑05‑2019 11:36:36
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 11:29:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie