Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Adam Piątkowski 61350
Regulamin pracy Anna Ratuszyńska 59262
Strategia rozwoju Anna Ratuszyńska 58609
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57986
Edward Rybak Adam Piątkowski 57079
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 55845
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 55771
Skład osobowy Anna Ratuszyńska 54585
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 54028
Skład osobowy Anna Ratuszyńska 53259
Dyżury Radnych Adam Piątkowski 52970
Zadania Anna Ratuszyńska 51880
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 48230
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894