Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Anna Ratuszyńska 60704
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59185
Ewa Fijoł Anna Ratuszyńska 58788
Strategia rozwoju Anna Ratuszyńska 58490
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57438
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 55105
Skład osobowy Adam Piątkowski 54524
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 54480
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 53077
Skład osobowy Adam Piątkowski 53031
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52899
Zadania Anna Ratuszyńska 51873
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 47857