Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Adam Piątkowski 61069
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59229
Ewa Fijoł Adam Piątkowski 58877
Strategia rozwoju Adam Piątkowski 58546
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57659
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 55598
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 55232
Skład osobowy Adam Piątkowski 54540
Stefan Bernaciak Adam Piątkowski 53486
Skład osobowy Adam Piątkowski 53101
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52917
Zadania Anna Ratuszyńska 51878
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 48041
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894