Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Uchwały Rady Powiatu Anna Ratuszyńska 45961
Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok. Anna Ratuszyńska 45311
Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok. Anna Ratuszyńska 44921
Rejestr zamówień publicznych - archiwalny Anna Ratuszyńska 44322
Skarbnik Anna Ratuszyńska 43643
Uchwały Zarządu Anna Ratuszyńska 41747
Wydziały Urzędu i Samodzielne Stanowiska Anna Ratuszyńska 40624
Kontrole zewnętrzne urzędu Adam Piątkowski 39222
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 54 ustawy Prawo budowlane) Anna Ratuszyńska 38671
Statut Anna Ratuszyńska 37925
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Powiatu Adam Piątkowski 35700
Skład Rady Anna Ratuszyńska 34233
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Adam Piątkowski 29665
Uchwały budżetowe 2006 - 2019 Adam Piątkowski 29107
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok. Anna Ratuszyńska 27581