Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Uchwały Rady Powiatu Anna Ratuszyńska 45961
Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok. Anna Ratuszyńska 45312
Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok. Anna Ratuszyńska 44921
Rejestr zamówień publicznych - archiwalny Anna Ratuszyńska 44322
Skarbnik Anna Ratuszyńska 43799
Uchwały Zarządu Anna Ratuszyńska 41747
Wydziały Urzędu i Samodzielne Stanowiska Anna Ratuszyńska 40624
Kontrole zewnętrzne urzędu Adam Piątkowski 39278
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 54 ustawy Prawo budowlane) Anna Ratuszyńska 38690
Statut Adam Piątkowski 37998
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Powiatu Adam Piątkowski 35980
Skład Rady Adam Piątkowski 34585
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Adam Piątkowski 29676
Uchwały budżetowe 2006 - 2019 Anna Ratuszyńska 29109
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok. Anna Ratuszyńska 27581