Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Uchwały Rady Powiatu Anna Ratuszyńska 45961
Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok. Anna Ratuszyńska 45314
Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok. Anna Ratuszyńska 44924
Rejestr zamówień publicznych - archiwalny Anna Ratuszyńska 44322
Skarbnik Anna Ratuszyńska 44021
Uchwały Zarządu Anna Ratuszyńska 41747
Wydziały Urzędu i Samodzielne Stanowiska Anna Ratuszyńska 40624
Kontrole zewnętrzne urzędu Adam Piątkowski 39373
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 54 ustawy Prawo budowlane) Anna Ratuszyńska 38707
Statut Adam Piątkowski 38082
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Powiatu Adam Piątkowski 36166
Skład Rady Anna Ratuszyńska 35914
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Anna Ratuszyńska 29723
Uchwały budżetowe 2006 - 2019 Adam Piątkowski 29114
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok. Anna Ratuszyńska 27582