Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Anna Ratuszyńska 60783
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59193
Ewa Fijoł Anna Ratuszyńska 58823
Strategia rozwoju Anna Ratuszyńska 58503
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57492
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 55280
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 54834
Skład osobowy Adam Piątkowski 54533
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 53237
Skład osobowy Adam Piątkowski 53058
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52906
Zadania Anna Ratuszyńska 51874
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 47924
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894