Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Adam Piątkowski 61224
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59249
Ewa Fijoł Anna Ratuszyńska 58950
Strategia rozwoju Adam Piątkowski 58586
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57837
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 55789
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 55544
Skład osobowy Anna Ratuszyńska 54564
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 53857
Skład osobowy Adam Piątkowski 53170
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52939
Zadania Anna Ratuszyńska 51880
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 48169
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894