Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Regulamin organizacyjny Adam Piątkowski 60486
Regulamin pracy Adam Piątkowski 59171
Ewa Fijoł Anna Ratuszyńska 58755
Strategia rozwoju Anna Ratuszyńska 58465
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Anna Ratuszyńska 58296
Zarząd Powiatu Anna Ratuszyńska 57347
Skład osobowy Adam Piątkowski 54517
Wykaz gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie z zasobu Powiatu lub Skarbu Państwa Adam Piątkowski 54478
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Anna Ratuszyńska 54340
Skład osobowy Adam Piątkowski 52995
Stefan Bernaciak Anna Ratuszyńska 52907
Dyżury Radnych Anna Ratuszyńska 52889
Zadania Anna Ratuszyńska 51871
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ratuszyńska 47894
Stanisław Bartosiewicz Anna Ratuszyńska 47793